Jordanien och Israel - larsjson
Liten sandstorm i Petra

Liten sandstorm i Petra