Jordanien och Israel - larsjson
Mosaik-karta i Madaba

Mosaik-karta i Madaba