Jordanien och Israel - larsjson
Gyllene Menora kopia, Jerusalem

Gyllene Menora kopia, Jerusalem

Konst