Jordanien och Israel - larsjson
Yad Veshem, de rättfärdigas trädgård

Yad Veshem, de rättfärdigas trädgård