Jordanien och Israel - larsjson
Den heliga gravens kyrka, Jerusalem

Den heliga gravens kyrka, Jerusalem