Jordanien och Israel - larsjson
Betlehem, födelsekyrkan. Födelseplats

Betlehem, födelsekyrkan. Födelseplats