Jordanien och Israel - larsjson
Åsneritt i Petra

Åsneritt i Petra