Jordanien och Israel - larsjson
Amfiteater i Amman

Amfiteater i Amman

Karin