Jordanien och Israel - larsjson
Världens näst högsta flaggstång, Aquaba:s flagga

Världens näst högsta flaggstång, Aquaba:s flagga