Jordanien och Israel - larsjson
En bit utanför Petra

En bit utanför Petra

LarsKarin